Hedefler - AMAÇLAR Nedir?

► Tam zamanlı çalışma umudu olmasa bile, faal olmayan bir kişi olarak kadınları istihdam dünyasına getirin

► Aktif olmayan kadınların yetenek, beceri ve / veya gizli yetkinliklere sahip olabilecekleri ancak bu belirli işi yapmayı hiç düşünmemiş olabilecekleri sanal iş pozisyonları konusundaki farkındalıklarını fark edin

► Yeni girişimlere rehberlik etme konumunda olan deneyimli kadınları motive edin; Rehberlik etmeye başlamadan önce bilgilerini artırabilir ve altyapılarını geliştirebilirler.

Bize hangi kanaldan erişim sağladınız?

Adımlar & Etkinlikler